"Илимге карай ийгиликтуу кадам"

2020-05-15 19:00:05 47

8.05.2020. куну саат 14. 00 дө КФжЖ факультетинин N 2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы тарабынан "Аймактарды онуктуруу, олкону санариптештируу жана балдарды коргоо" жылына жана ОшМУнун 80 жылдыгына карата окумуштуу агайыбыз ф.и.д., ардактуу профессор Зулпукаров Капар Зулпукарович менен "Илимге карай ийгиликтуу кадам" деген темада илимий вебинар болду. Агайдын орноктуу омуру экранда чагылдырылып, илимий чойродогу жетишкендиктери баса белгиленди. "Устат-шакирт" диалогу, кесиптештери менен болгон баарлашуусу аркылуу ардактуу профессор агайыбыздын жан дуйносуно сунгуп кирип, руханий азыктанууга жетише алдык.