БИЛИМИ КҮЧТҮҮ МИҢДИ ЖЫГАТ

2022-03-14 16:28:47 51

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде окумуштуу К. Исаковду эскерүүгө арналган илимий үч айлык жарыяланды. Алгач Фактапк кафедрасы тарабынан Кыргыз тили предметинен олимпиада өткөрүлүп, жыйынтыкталды. Факультеттерден (орус филологиясы, юридика, чыгыш таануу жана тарых, эл аралык мамилелер, искусство, БжМ, дүйнөлүк тилдер жана маданият, Кыргыз-Кытай) тандалып келген студенттер кыргыз тили предметинен олимпиадага катышышып, гугл формадан 30 суроодон турган тест, баяндама (улантуучу тайпа), жат жазуу (баштоочу) жазышып, жеңүүчүлөр тандалды. Баштоочу тайпадан: 1-орун — орус филологиясы факультетинин студенти Бабарахимова Дилдора (окутуучусу Гүлзар Мамадиева); 2-орун — дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенти Холмурзаева Умида (окутуучусу Назира Караева); 3-орун — дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенти Сабиров Мухаммадияр (окутуучусу Бермет Закирова). Улантуучу тайпадан: 1-орун — орус филологиясы факультетинин студен Эрматова Мырзайым ( окутуучусу Жазгул Максутова); 2-орун — дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин студенти Жумаев Марс (окутуучусу Назира Караева); 3-орун — эл аралык мамилелер факультетинин студенти Нуркулова Үпөл (окутуучусу Нурийла Дамилова). Резерв: бизнес жана менеджмент факультетинин студенти Төлөнова Жазгүл (окутуучусу Рахат Бекмуратова). Жеңүүчү студенттерди жана алардын окутуучуларын куттуктайбыз! Олимпиаданы уюштурган кафедранын илимий иштер боюнча жооптуусу Айгүл Осмоновага жана комиссия мүчөлөрүнө ыраазычылык билдиребиз!