Дистанттык бөлүмдө семинар

2022-03-15 22:24:47 148

Бүгүн кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин Филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасынын улук окутуучусу Н. Жумаев "ЖРТга окуучуларды даярдоодо тапшырмаларды түзүү" деген темада семинар өттү. Студенттер үчүн семинар бир топ пайдалуу болду.