Агайыбыз 75 жашта

2022-04-11 18:25:29 69

Бугун Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде к өрүнүктүү- тилчи, филология илимдеринин кандидаты, профессор Нуруев Тыныбек Эркебаевич менен жолугушуу- кечеси болуп өттү.Агайыбыз 75 жашта. Кечеде агайдын бейнесине суртумдор айтылып, кыргыз тил илиминин онугушуно салым кошкондугу, окутуучу, кафедра башчысы, декан болуп турган мезгилинде факультеттин туптолушуно кошкон салымы айтылды.