Илимий наам кут болсун!

2022-06-17 22:08:33 45

Бүгүн кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин окутуучулары: Давлатова Сара Жамаловна, Камардинова Уялхан Нурмаматовна, Мапаева Нуржамал Абдиллажановналар Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын чечими менен ыйгарылган доцент окумуштуулук наамына ээ болушуп, дипломдорун колго алышты. Ийгиликтериңиздер мол болсун.