• ТИЛ КУРСТАРЫ

ТИЛ КУРСТАРЫ

Студенттердин тилдерди үйрөнүүсүнө факультеттин деканынын киришүүсү менен мүмкүнчүлүк жаралып, TOMER түрк тилин үйрөтүү борборунун окутуучусу Muhammed Mustafa менен макулдашылып, окуу жайдын өзүндө (123-каанада) магистранттардын йилимий-изилдөө лабораториясында түрк тилин каалоочу окутуучулар, магистранттар жана студенттер үйрөнүп жатышат