СӨАИлер

4.8.3-.таблица. Көндүмдөрдү калыптандырууда МӨАнин орду