• НББП

НББП


НББП. Филология багыты, магистратура (2023-2024)

НББП филологиялык билим берүү (бакалавр), 2023
НББП 2021

НББП, магистратура (филологиялык билим берүү)