• Байланыш

Байланыш

Факультеттин деканы, ф.и.к., доцент
Турганбаев Нурмамат Орозович 0772270087 - nurmamat64@mail.ru

Декандын окуу иштери боюнча орун басары, ф.и.к., доцент
Мапаева Нуржамал Абдиллажановна 0773585686 - nmapaeva@gmail.com >

Окутуучу

Окутуучунун дареги

1

Алпаизова Б.

busadat@jmail.com

2

Жороев Т.

tjoroev@gmail.ru

3

Камардинова У.

uyal70@mail.ru

4

Камчыева Ж.

Kamchyeva77@mail.com

5

Кожоева Г.

gulkyrgyz@mail.ru

6

Кошуева М.

Kmaynisa1661@mail.ru

7

Маматова А.

asylkan77@mail.ru

8

Мапаева Н.

nmapaeva@gmail.com

9

Момуналиев С.

s momynaliev@mail.ru

10

Мурзакметов А.

suzak65@mail.ru

11

Нармырзаева К.

Narmyrzaeva64@mail.ru

12

Табалдыева М.

medya.81@mail.ru

13

Тажибаева Ж.

Zhypar@inbox.ru

14

Темирова Б.

baktygul_temirova@mail.ru

15

Турганбаев Н.

nurmamat64@mail.ru