Филологиялык билим берүү багыты

(ФОКЛ, магистратура) Окутуунун натыйжасы

2023-2026 стратегиялык план (Филологиялык билим берүү, магистратура)

Филологиялык билим берүү РУП 2023-2024-ж.