• ОшМУнун Миссиясы

ОшМУнун Миссиясы


ОшМУнун миссиясы:

  • Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо; билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу; жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды калыптандыруу;
  • Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн интеллектуалдык потенциалын илимде, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүгүндө жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо;
  • Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарына кирүү.

* ОшМУнун окумуштуулар кеңешинин чечими 2015-жыл, 29-август, №1 протокол.