Максаттары, окутуунун натыйжалары

ФКЛ ОНго жетүүгө өбөлгө түзүү

53100 "Филология багыты боюнча ЖКББ НББПны окутуу жана тарбиялоонун максаты, окутуунун натыйжалары