• Факультеттин стратегиялык планы

Факультеттин стратегиялык планы


Стратегиялык план. Филологиялык билим берүү багыты, магистратура

Стратегиялык план. Филология багыты, магистратура