МОБИЛДҮҮЛҮК

Иш берүүчүлөр

1

Ош шаарындагы №4. С.М.Киров ат.мек.гимназиясынын директору

Туташева Гүлнара Токтомаматовна

0322224281

0322224035

0555714611

2

№18 А.Навои атындагы мектеп-гимназиясынын директору

Карамурзаева Турдайым Апсаматовна

0322288105

0322239064

0779487061

0550255418

3

№3Ломоносов атындагы мектеп-гимназиясынын директору

Осекова Гүлмира Абыловна

0322221367

0322223833

0553196335

4

Акматов Кыялбек – “Жетиген” мектеп-лицейинин директору

0778605606

0778323444

5

Убайдуллаева Айжамал №50 П.Ж.Нышанов ат.о.м. директору

0322265788

0773066102

6

№52 “Кыргыз –түрк достугу" мектеп-лицейинин директору

Музулманов Мелис Узенович

0322261439

0322231739

0558522578

0771295986

7

№2 Карла Маркс атындагы мектеп-гимназиясынын директору

Нарымбаева Элвиза Тойчубековна

0322240586

0773412833

8

№42 Керме-Тоо мектеп-гимназиясынын директору

Касымова Арзыкан Кудайбердиевна

0322264544

0772488638

9

№31 Курманжан датка атындагы мектеп-гимназиясынын директору

Эргешова Каныкей Мамыровна

0322260464

0772210126

10

Дадаева Айнаш №52 “Кыргыз –түрк достугу" мектеп-лицейинин кыргыз тили усулдук бирикме башчысы

0778702622

11

№50 П.Ж.Нышанов ат.о.м. кыргыз тили усулдук бирикмесинин башчысы Анарбаева Айнура

0777822500

Тургунбаева Гүлсара

0773549439

12

“Билим” лицейинин директору Болушева Жоогазын Мырзабековна

0772926842

13

Абдыгулова Ыкывал Карасуу р-гы №91

Э.Алыкулов ат.о.м. кыргыз тили метод. бирикме. башчысы

14

№36 Ч. Айтматов атындагы мектеп-гимназиясынын директору

Орунбаева Катыча Төлөгоновна

0322246219

0555243001

15

№14 Алтыбаев атындагы о.м. директору

Матанова Дилбар Базарбаевна

0322263064

0552915627

16

Сүйүн Садыковна №5 Ж.Бөкөнбаев ат.мектеп-гимназиясынын директорунун окуу иштери боюнча орун басары

17

№38 Барпы атындагы мектеп-гимназиясынын директору

Юлдашова Бегайым Айталиевна

0322282718

0773600452

0550816828

18

№17 Гагарин атындагы окуу-тарбия комплексинин директору

Баймуратова Индира Аматовна

0322223660

0322223991

0778201322

19

№23 Панфилов атындагы мектеп-гимназиясынын директору

Мирзабаева Одина Алимжановна

0322256992

0322222384

0550053434

20

Муратов Таалай Карасуу р-гы №91 Э.Алыкулов ат.о.м. директору


мобилдүүлүк боюнча буйруктар (Андижан)
Буйрук Бишкек