• ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

Арыбаңыздар, журт жакшылары!
Кымбаттуу китепкөйлөр, сиздер үчүн сонун жаңылык!


🔸 Биздин кезектеги китеп окуу сынагыбыз Мурза Гапаровдун «Дарыялардын шоокуму» повестинен болмокчу.

🔸 Ким китепти окуй билсе күтүнө,эки дүйнө жарык берер ишине.
(Жусуп Баласагын)

🔸 Ар бир топто үчтөн (3) гана студент болуп, сынакка катышуу менен бирге, руханий куржунуңуздарды толтуруп кетиңиздер.

🔸 Бул сынакта сиздерди:
1. Повестти талкуулоо✅
2. Макалдарды чечмелөө✅
3. Топ менен иштөө✅
4. Kahoot оюну✅
5. Белектер күтөт.✅

🗓️ 25-апрель
⏰ 14:00
📌 303-каана
📞 0552562056