2016-2017-окуу жылында И. Арабаев атындагы КМУга Таштанбек уулу Нурдөөлөт, Осмонова Курманжан, Алимбек кызы Жаңылайлар 3-курстун, Канжарбекова Наргиза, Маликова Гулизалар 2-курстун жазгы семестрлеринде окуп келишти

2019-04-15 11:50:47 197