2017-2018-окуу жылында К.Карасаев атындагы БГУда Мухамбет кызы Айданек, Сүйүнбаева Гүлбарчын, Бакирова Уулжандар 3-курстун кышкы семестрде окуп келишти.

2019-04-15 11:59:43 190