2017-2018-окуу жылында Ысык-Көл мамлекеттик университетине Мавланов Абдулманов, Айбашов Марат 3-курстун жазгы семестринде окуп келишти.

2019-04-15 12:05:22 196