2017-2018-окуу жылында К.Карасаев атындагы БГУга Жармаматова Гулбадам 3-курстун жазгы семестринде окуп келди.

2019-04-15 12:10:58 314