2017-2018-окуу жылында Ош гуманитардык педагогикалык институтунан Абдибайит кызы Үпөл, Алмазбек уулу Амалбек Ош МУга 3-курстун жазгы семестринде билим алып кетишти.

2019-04-15 12:13:39 317