Мобилдүүлүккө келген студенттер сабак учурунда

2024-02-29 07:30:52 72

Андижан мамлекеттик университетинен мобилдүүлүк боюнча келген студенттер биздин 3-курстун синтаксис сабагында. Лекцияда"Менин калпагым" улуттук оюн муз жаргыч болду. Теманын илимийлүүгү, билим берүүчүлүк жагы, өтүлүүчү материал өндүрүш менен байланышып, киреше табуу, үй-бүлөлүк бюджетти ккалыптандаруу, келечек максаттарга умтулуу маселелери тыгыз байланышты. Мисалдарга студенттер ыр жазышты, командаларын ырлар аркылуу тааныштырышты. Мобилдүүлүккө келген студенттер сабактын кызыктуу, жандуу жана пайдалуу болгондугун белгилеп өтүштү.